JeugdwerkingBeste sportvrienden,

Na een welverdiende rustperiode is het tijd om onze voetbalschoenen vanonder het stof te halen !
Zoals jullie weten, is dit intussen het 3de seizoen waarbij K. Kalfort Daghet een eigen jeugdwerking heeft.
Wat begon als een “leuk” initiatief, is intussen uitgegroeid tot een jeugdafdeling die intussen meer dan 110 enthousiaste spelers telt die wekelijks het beste van zichzelf geven.

Om het in cijfers uit te drukken:
Seizoen 2016 – 2017: 25 actieve jeugdspelers
Seizoen 2017 – 2018: 80 actieve jeugdspelers
Seizoen 2018 – 2019: momenteel 140 jeugdspelers....

Leuke cijfers om mee uit te pakken doch wij streven naar kwaliteit in plaats van kwantiteit.
Om één en ander in goede banen te leiden, werd besloten om vanaf dit seizoen een TVJO aan te stellen.

Wat is een TVJO?
TVJO = Technisch Verantwoordelijke JeugdOpleidng

Waaruit bestaat zijn taken?
De TVJO zorgt ervoor dat de gemaakte afspraken uitgevoerd en nageleefd worden, dit in overleg met alle jeugdtrainers en begeleiders.

Concreet betekent dit dat er, in samenspraak met de club, een opleidingsvisie opgezet en nageleefd wordt.
Kortom, de eindverantwoordelijke voor de sportieve jeugdwerking bij K. Kalfort Daghet.

Waarom hebben we een TVJO nodig?
K. Kalfort Daghet wil op termijn een stabiele jeugdwerking uitbouwen waarbij het spelplezier voorop staat, ongeacht het niveau van elke speler.
Door spelers een gepaste opleiding aan te bieden, waarbij we zoveel mogelijk naar spelplezier en kwaliteit streven, is een duidelijke structuur en werkwijze nodig.

Enkele doelstellingen die we op termijn willen bereiken zijn onder andere voldoende doorstroming naar onze seniorelftallen én het nodige voetbalplezier verschaffen aan ALLE jeugdspelers.

In een 1ste fase is het de bedoeling om alle spelers én voldoende speelgelegenheid te geven én een opleiding te voorzien, aangepast aan hun vaardigheden.

Hoe we dit verder zullen aanpakken, kunt u gaandeweg op deze pagina ontdekken.

Wij wensen alle spelers alvast een sportief voetbalseizoen toe !

Met sportieve groeten,
Sacha Van der Putten
TVJO K. Kalfort DaghetOnze jeugd opleiding


Zin om te leren voetballen? Bij Kalfort-Daghet kan je reeds aansluiten vanaf 6 jaar tot... . Meer info bij onze jeugdvoorzitter Jan Van der Taelen 0477 407 719
Ontdek meer in onze video...

Sascha Van Der Putten

Technisch Verantwoordelijke Jeugdopleiding

GSM : 0470/31.58.25
Mail mij

Jan Van der Taelen

Jeugdvoorzitter

GSM : 0477/407719
Mail mij

Functieomschrijving jeugdsecretaris
1) geeft alle administratieve gegevens door
2) zorgt voor toewijzing van de kleedkamers aan verschillende ploegen
3) duidt de scheidsrechters aan voor de jeugdwedstrijden
4) is op de hoogte van het bondsreglement
5) is verantwoordelijk voor alle wijzigingen van de wedstrijden
6) geeft oproepingen en schorsingen van de KBVB door
7) stelt de programma’s van de tornooien samen en stuurt uitnodigingen naar de clubs
8) ontvangt alle uitnodigingen van tornooien, bekijkt met de TVJO aan welke tornooien kan deelgenomen worden en stuurt de inschrijvingen door
9) geeft ongevallenaangiften door

Functieomschrijving TVJO
1) is hoofdverantwoordelijke voor het totale sporttechnische beleid van de jeugdopleiding van U6 tot U17
2) zorgt voor correcte opvolging van het jeugdbeleidsplan
3) stelt samen met jeugdvoorzitter en jeugdsecretaris de trainers aan, zowel voor de ploegen als voor de specifieke disciplines
4) zorgt voor de interne communicatie, onderhoudt nauwe contacten met de trainers enerzijds en legt anderzijds verantwoording af aan het jeugdbestuur.
5) zorgt voor uniformiteit binnen de ploegen en tussen de ploegen onderling
6) woont regelmatig trainingen en wedstrijden bij, waardoor hij zicht heeft op de naleving van het leerplan. Zo heeft hij zicht op de interne scouting en kan hij de evolutie van de jeugdspelers waarnemen
7) evalueert op het einde van het seizoen met de trainers
8) stimuleert trainers tot het volgen van opleidingen & bijscholingen

Image
Image
Image
Image

Huisreglement

Doelstelling
K. Kalfort Daghet wil actief werken aan de bewustwording op vlak van normen & waarden bij spelers, begeleiders, trainers en ouders.
K. Kalfort Daghet moet een plaats zijn en blijven waar sporters gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen voetballen.
Enthousiasme, ontspanning en plezier zijn daarbij de belangrijkste elementen. Het streven is om alle teams op een dusdanig niveau aan de competitie te laten deelnemen dat voldoende uitdaging biedt om beter gaan voetballen. Door ontwikkeling van zowel het voetballend vermogen als het verenigingsgevoel willen we bewerkstelligen dat K. Kalfort Daghet een vereniging is om trots op te zijn.

Wat zijn onze uitgangspunten?
Voetbal is een teamsport, die je met elkaar en met de tegenstander gezamenlijk beoefent. Zonder samenspel geen voetbal en zonder tegenstander geen voetbal.
We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander.
We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn.
We hebben respect voor de scheidsrechter, ook als deze een fout maakt.
Er moet ten alle tijde gespeeld worden om te winnen, maar men moet ook leren omgaan met verliezen
Sport is voor iedereen. De betrachting moet zijn dat alle jeugdspelers van K. Kalfort Daghet 50% van de totale speeltijd kunnen deelnemen, uiteraard rekening houdend met schorsingen, kwetsuren of afwezigheden.
Bij een teamsport is de speler er voor het team en het team is er voor de speler.
Door sport leren mensen hun grenzen ontdekken en verleggen. Sport geeft mensen zelfkennis en zelfvertrouwen.Op en rond het sportcomplex
Het sportcomplex is van ons allemaal. Wees er zuinig op en zorg dat het netjes blijft. Denk daarbij in ieder geval aan de volgende punten:
Maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op.
Er wordt geen glas- en aardewerk mee naar buiten genomen. Ga je buiten zitten, dan is dat geen probleem, maar breng het dan zelf even terug.
Zitten doen we op de daarvoor bestemde stoelen, dus niet op de tafels.
Velden zijn geen oversteekplaats, maar zijn om op te voetballen. Loop dus om het veld heen als je naar de andere kant moet.
Blijf achter de hekken / reclameborden tijdens een wedstrijd.
Voetbalschoenen zijn niet toegestaan in de kantine.
Fietsen en bromfietsen worden in de daarvoor bestemde rekken geplaatst.
Auto’s worden geparkeerd op het daarvoor bedoelde parkeerterrein.
De toegangen naar de velden in het belang van de veiligheid vrijhouden.
Matig je snelheid in de nabijheid van het sportcomplex. Degene die zich hier niet aan houdt, wordt op dat gedrag aangesproken.Image
Image
Image
Image

Trainingen
Alle trainingen gaan door op de terreinen in de L.Van Kerckhovenstraat 62 – 2870 Kalfort (Puurs-Sint-Amands)
Wij vragen aan iedere speler om tijdig op de training aanwezig te zijn (15 minuten voor aanvang).
Bij aankomst op het sportcomplex gaan de spelers hun naam zetten op de aanwezigheidslijsten in de kleedkamer (vanaf U6).
Iedere speler krijgt een voetbal ter beschikking tijdens trainingen en wedstrijden van de juiste grootte. 
Tot U9 spelen ze met maat 3. De U11 t.e.m. U15 spelen met maat 4. Vanaf U17 spelen ze met maat 5..
Indien je niet aanwezig kan zijn op een training of wedstrijd dan verwittig je tijdig je trainer.

Wedstrijden
Bij thuiswedstrijden zijn we aanwezig in de aangeduide kleedkamer op het afgesproken uur in outfit van de club.
Bij uitwedstrijden zijn we stipt aanwezig op het afgesproken uur aan het afgesproken verzamelpunt in outfit van de club.
Indien je omwille van bepaalde omstandigheden niet in staat bent om op het afgesproken uur aanwezig te zijn, dan verwittig je tijdig je trainer of afgevaardigde.
Elke speler vanaf U12 is verplicht zijn gewone identiteitskaart bij elke wedstrijd mee te brengen. Zonder deze kaart mag hij niet spelen.
Na de wedstrijd of training nemen de spelers een douche.

Uitrusting
Zorg ervoor dat je voetbalschoenen voor het begin van een training of wedstrijd steeds proper zijn.
Draag zorg voor de door de club ter beschikking gestelde kledij.
Breng een merkteken of uw naam aan in uw persoonlijke kledij.
Voorzie kledij voor alle weeromstandigheden (trainingspak, regenvest).
Scheenbescherming, voetbalkousen, broekje, douchegerief, …

Accommodatie en materiaal
Wij rekenen erop dat de kleedkamers op een normale manier gebruikt worden. Dat houdt ook in dat iedere ploeg de  gebruikte kleedkamer proper en opgeruimd achterlaat.
Laat de douche niet onnodig lopen.
Schoenen buiten afkloppen en afborstelen.
Alle doelen moeten na iedere training op de zijlijn geplaatst worden.

Gedrag
Wij verwachten dat je beleefd bent tegenover trainers, begeleiders, scheidsrechters, mede- en tegenspelers, ouders, … Zowel op als naast het veld. Denk aan uw taalgebruik.
Heb respect voor je medespelers, moedig mekaar aan, werk mee aan de teamgeest.
Volg de richtlijnen van je trainer en/of jeugdcoördinator.
Beschouw de kritische benadering van de trainer en/of jeugdcoördinator als een leermoment.
Durf uitkomen voor je mening maar doe dit op een aanvaardbare manier en op een aanvaardbare plaats, dus niet vanop het veld of in de kantine.
Geef na de wedstrijd steeds je tegenspelers en de scheidsrechter(s) een hand.
Een handdruk na een overtreding is een uiting van respect.
Kettingen, horloges, ringen, … zijn taboe tijdens de  training en/of wedstrijd.
Draag steeds beenbeschermers (verplicht), speel met je shirt in je broek en opgetrokken kousen. Een eventuele spanbroek moet dezelfde kleur hebben als je voetbalbroekje.
Trap nooit naar het doel als je niet opgewarmd bent tijdens een wedstrijd en/of training.
Als er een probleem is, aarzel dan niet om dit bespreken met je trainer, je afgevaardigde of de jeugdcoördinator. Kan je dit niet kwijt aan deze mensen dan ben je altijd welkom bij iemand van het bestuur. Blijf zeker niet rondlopen met uw ongenoegen.!!

Taken van onze ploegafgevaardigde
Is verantwoordelijk voor al het niet-sportieve rondom de ploeg. Laat de problematiek van de spelers over aan de trainer en jeugdcoördinator.
De ploegverantwoordelijke heeft een voorbeeldfunctie. Toon je sportieve gedrag tegenover tegenstander en de scheidsrechter. Geef het sportief gedrag mee aan je spelers.
Zorgt voor de opvang van de scheidsrechter en voorziet hem van een drankje.
Vult het scheidsrechterblad in.
Neemt de wisselspelers bij hem tijdens de wedstrijd en zorgt dat deze de wedstrijd aandachtig volgen.
Zorgt, samen met de trainer, voor drinken na de wedstrijd.
Ontvangt de spelers van de tegenpartij en maakt hun wegwijs naar hun kleedkamer.
Begeleid de afgevaardigde van de tegenpartij naar de ontvangstruimte voor het invullen van het scheidsrechterblad en bied hem/haar ook iets te drinken aan.
Zorgt ervoor dat alles ordelijk verloopt in de kleedkamers. Indien er meerdere teams in één kleedkamer zitten, de spelers groeperen.
Verzamelt voor de wedstrijd de waardevolle voorwerpen van de spelers en zorgt ervoor dat de kleedkamers tijdens de wedstrijd op slot zijn. (indien mogelijk)
Is tijdens de wedstrijd verantwoordelijk voor de orde langs het terrein.
Zorgt er samen met de trainer voor dat de kleedkamers na de wedstrijd proper worden achtergelaten. Brengt de spelers verantwoordelijkheid bij voor orde en netheid.
Werkt mee aan een aangename teamsfeer zowel bij spelers als bij ouders.

Image
Image
Image
Image

Neemt nota van de afmeldingen en overlegt met de jeugdcoördinator en/of de trainers over eventuele doorschuivingen.
Maak na iedere training ook een zelfevaluatie. Wat ging er goed, wat ging er minder goed. Pas je trainingen aan, vraag raad bij collega-trainers of jeugdcoördinator.
Is aanwezig op de  trainersvergaderingen.
Ziet er samen met zijn afgevaardigde op toe dat het gebruikte materiaal terug op zijn plaats komt.
Onderhoud contacten met de jeugdcoördinator, afgevaardigde, ouders, spelers en gekwetste spelers.
Zorgt ervoor dat de spelers zich door middel van trainingen kunnen ontwikkelen op technisch, tactisch en fysisch gebied en met plezier voetballen.
Werkt mee aan goede ploeggeest en geeft positieve feedback na de wedstrijd.
Steekt een handje toe tijdens de verschillende clubactiviteiten. Komt eens kijken, supporteren voor het eerste elftal, laat de verschillende clubactiviteiten niet zomaar aan zich voorbijgaan.
Stimuleer je spelers, ouders en supporters om deel te nemen aan clubactiviteiten.

Woordje aan en gedragsregels voor de ouders van de jeugdspelers
Uw zoon/dochter is lid van onze club en daar zijn wij blij mee. Onze clubmedewerkers staan klaar om uw zoon/dochter op een verantwoorde en sportieve manier te begeleiden tijdens de trainingen en wedstrijden.
Om de toekomst van onze club te verzekeren hebben wij de intentie om een goed en waardevolle jeugdwerking uit te bouwen. Dit kan echter alleen maar slagen indien alle ouders mee aan deze kar trekken.
Breng een merkteken of naam aan in uw persoonlijke kledij van uw kind.
Van onze spelers verwachten wij dat ze zich sportief gedragen op en naast het veld. Het is dan ook heel normaal dat wij dat ook van jullie verwachten. Heb respect voor ieder op en rond het plein.
Moedig uw ploeg op een sportieve manier aan. Help je kinderen vertrouwen te krijgen.
Gedraag je tegenover de tegenstander, de scheidsrechter (zelfs wanneer je vindt dat zijn beslissing fout is).
Géén inmenging in de opstelling, speelwijze en andere beslissingen van de trainer. Het is de trainer of de jeugdcoördinator die beslist welke positie de spelers bekleden.
Hou steeds voor ogen: sportieve mislukkingen zijn nooit persoonlijke mislukkingen.
Help bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd op een reglementaire manier.
Het is natuurlijk best mogelijk dat u het niet eens bent met bepaalde zaken en/of beslissingen binnen onze vereniging. Bespreek dit in alle rust met de betrokken persoon, jeugdcoördinator of bestuur.

Image
Image
Image
Image

Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd en kunnen aanleiding geven tot sancties.

Ongeval en verzekering
Al onze leden zijn verzekerd tegen ongevallen bij het Federaal Solidariteitsfonds van “Voetbal Vlaanderen”. Deze verzekering dekt echter slechts het strikt noodzakelijke. Een eigen ongevallenverzekering is daarom eventueel een optie.
Indien een speler een ongeval oploopt tijdens een wedstrijd of training waarvoor de tussenkomst van een dokter vereist is, dient als volgt gehandeld te worden:
Vraag aan je afgevaardigde of in de kantine een aangifteformulier, en laat het door de geraadpleegde arts invullen.
Uw gegevens i.v.m. uw ziekenfonds volledig invullen in de overeenkomende vakjes op de achterzijde en een klevertje van uw ziekenfonds bijvoegen.
Dit medisch getuigschrift onmiddellijk bezorgen aan de secretaris 
Na enkele dagen ontvang je een gekleurd formulier “Geneeskundig getuigschrift van herstel en werkhervatting”.
Zodra de speler oordeelt genezen te zijn, laat hij dit formulier door de dokter invullen. Wie vroeger begint te spelen dan de door de dokter voorziene datum speelt op eigene risico.
U gaat naar het ziekenfonds met alle door u betaalde rekeningen en vraagt een afrekening voor een sportongeval.
Deze afrekening moet u samen met het gekleurde formulier bezorgen aan de secretaris.
De uitbetaling van de bedragen waarop u volgens de verzekering recht hebt, zal gebeuren door de penningmeester.

Afgelaste wedstrijden
Tijdens de wintermaanden gebeurt het regelmatig dat de Voetbal Vlaanderen de wedstrijden van jeugd afgelast. De trainer en TVJO brengen je dan op de hoogte zodra zij in kennis gesteld worden van deze gebeurtenis.

Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd en kunnen aanleiding geven tot sancties.

Ongeval en verzekering
Al onze leden zijn verzekerd tegen ongevallen bij het Federaal Solidariteitsfonds van “Voetbal Vlaanderen”. Deze verzekering dekt echter slechts het strikt noodzakelijke. Een eigen ongevallenverzekering is daarom eventueel een optie.
Indien een speler een ongeval oploopt tijdens een wedstrijd of training waarvoor de tussenkomst van een dokter vereist is, dient als volgt gehandeld te worden:
Vraag aan je afgevaardigde of in de kantine een aangifteformulier, en laat het door de geraadpleegde arts invullen.
Uw gegevens i.v.m. uw ziekenfonds volledig invullen in de overeenkomende vakjes op de achterzijde en een klevertje van uw ziekenfonds bijvoegen.
Dit medisch getuigschrift onmiddellijk bezorgen aan de secretaris 
Na enkele dagen ontvang je een gekleurd formulier “Geneeskundig getuigschrift van herstel en werkhervatting”.
Zodra de speler oordeelt genezen te zijn, laat hij dit formulier door de dokter invullen. Wie vroeger begint te spelen dan de door de dokter voorziene datum speelt op eigene risico.
U gaat naar het ziekenfonds met alle door u betaalde rekeningen en vraagt een afrekening voor een sportongeval.
Deze afrekening moet u samen met het gekleurde formulier bezorgen aan de secretaris.
De uitbetaling van de bedragen waarop u volgens de verzekering recht hebt, zal gebeuren door de penningmeester.

Afgelaste wedstrijden
Tijdens de wintermaanden gebeurt het regelmatig dat de Voetbal Vlaanderen de wedstrijden van jeugd afgelast. De trainer en TVJO brengen je dan op de hoogte zodra zij in kennis gesteld worden van deze gebeurtenis.

Image
Image
Image
Image

Kalfort Daghet

Kalfort Daghet Voetbalclub

Koninklijke Kalfort Daghet Vzw
L. Van Kerckhovenstraat 62
2870 Kalfort- Puurs

Contactadres:
Jan Van Overloop
Schipstraat 36 A bus 2
2870 Kalfort - Puurs
Contacteer Jan

De grootste liefhebbersvoetbalclub in Klein Brabant

Onze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u in onze privacyverklaring. Door verder te surfen op onze website ga je akkoord met het gebruik van cookies.